Privacyverklaring

Dynamic Industries neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Over Dynamic Industries

Website: www.dynamicindustries.nl

Dynamic Industries wordt beheerd door Dirk Verboon

Contactgegevens:

Dynamic Industries
Koninginnenpage 4
8472 DE Wolvega
06 – 14 344475
d.verboon@dynamicindustries.nl
www.dynamicindustries.nl
KvK 64919080
BTW NL0014.61.336.B85

Bescherming Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dynamic Industries verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Website
 • IP-adres
 • Inloggegevens
 • BTW nummer
 • KvK nummer

​Met welk doel en op basis van welke grondslag Dynamic Industries de persoonsgegevens verwerkt

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is vanwege een bestelling
 • Je te informeren over wijzigingen van producten
 • Het afhandelen van je betaling, zoals het sturen van een factuur
 • Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen

Hoe worden mijn gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen (bewerkers), zoals.

 • Hostingbedrijf
 • Google

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Dynamic Industries heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • SSL: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan ‘https’ en het groene hangslotje in de adresbalk.
 • Beveiliging website met de plugin Wordfence

Cookies

Dynamic Industries gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het eind van de maand verwijderd van onze server.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via d.verboon@dynamicindustries.nl

Klachten

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken laat het ons dan weten. Wij proberen er dan samen uit te komen Je hebt  ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens..

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. We adviseren je dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om te zien of je de juiste versie hebt. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24 november 2021.

Call Now ButtonBel direct